Veitrafikken sto for 79 prosent av den kartlagte støyplagen i 2006, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Støyplagen fra jernbane er nesten halvert siden 1999. Også støyen som knyttes til flyplasser er betydelig redusert. Jernbane og luftfart sto for henholdsvis 3 og 4 prosent hver.

Likevel økte den samlede støyplagen i Norge med 2 prosent fra 1999 til 2006. Industri og annen næringsvirksomhet bidro med til sammen 7 prosent, mens resten av støyplagene skyldtes bygg og anlegg, skytebaner og motorsportbaner, til sammen 7 prosent.

Stortinget har vedtatt en nasjonal målsetting om at støyplagene skal reduseres med 25 prosent innen 2010 i forhold til 1999.