Måndag er det 200 år sidan nynorskens far, Ivar Aasen, vart fødd. Vi har spurt nokre språkfolk kva for eit nynorskord dei likar best, og vil gjerne vite ditt.

Even Johansen, også kjent som Magnet

JA

Det er det beste ordet uavhengig av målform, og eigentleg uansett språk. Ein kjem så mykje lenger med ja enn nei. Er du svolten? Ja. Vil du spela? Ja. Det beste jaet eg har fått var då mi kjære hustru sa ja til meg.

Hilde Sandvik, Kultur— og debattredaktør i Bergens Tidende

KJÆRLEIK

Eg kjem ikkje utanom, det må bli det. Ordet har i seg både at det er leikent, det er ein kjær leik, samtidig som det har eit stort alvor i seg og er eit høgtideleg ord. Kjærlighet er på ein måte ein abstraksjon, medan kjærleik er veldig konkret.

Gunnstein Akselberg, professor i nordisk språkvitskap ved UiB

FAGNAD

Det er eit substantiv som betyr glede, difor landa eg på det i dag. For det første er det eit godt nynorskord. I tillegg er innhaldet i det veldig positivt. Det er eit honnørord som også kan brukast som verb og adjektiv (fagna). Verbet kan bety å glede, hylle eller prise. Som adjektiv kan det brukast om å vere lukkeleg eller å vere venleg. Alt dette synest eg heng så godt samen med dagen i dag at eg vil kalla det ein fagnadag.

Leikny Haga Indergård, biblioteksjef Bergen Offentlige Bibliotek

GILDT

Leikny-Haga-Indergaard_imagelarge.jpg

Dette er eit ord eg brukar mykje på grunn av dialekten min. Sjølv om det betyr det same, høyrest det mykje kjekkare ut å ha det gildt enn å ha det morosamt.For tre år sidan spurde BT språkfolket om deira favorittord, uavhengig av målform. Her kan du lese svara.

Kva er ditt favorittord på nynorsk?