— Det er anleggsområdet i Engen som utvides til også å gjelde øvre Ole Bulls plass og Markeveien. Markeveien blir stengt for all trafikk fra Veiten til Torgallmenningen fra og med mandag morgen klokken syv, sier konsulent Olaf Bøckmann i Bergen kommune.

Det arbeides blant annet med nye vann- og avløpsledninger, fjernvarmeinstallasjoner.

Bøckmann kan ikke si hvor lenge veiene vil bli stengt, men anleggsarbeidet vil pågå frem til sommeren 2008.