Nå skal Statens vegvesen vurdere skiltingen på nytt, blant annet i forbindelse med ferdiggjøringen av veianlegget Hop-Midtun og omklassifisering av veinettet.

Veiprosjektet Hop-Midtun åpner for trafikk ved kommende årsskifte, og det medfører at trafikkstrømmene i de søndre byområdene blir forandret. E39 blir flyttet vestover til Sjølinjen, og Nesttunveien og Inndalsveien blir avlastet for trafikk. Det betyr forandringer også i veiskiltingen. Det samme kan arbeidet med en eventuell ny klassifisering av veinettet gjøre.

Det kan her bli snakk om endringer i veikategorier.

I sentrum er det behov for å styre trafikken mest mulig mot de ytre trafikkårene. Målet er at gatenettet i sentrum i større grad skal prioritere myke trafikantgrupper og kollektivtrafikken. God skilting og oppmerking er viktige tiltak for å oppnå dette.

— Det er mange ulike behov å ta hensyn til når det gjelder skilting, og regelverket er omstendelig. I enkelte sammenhenger må Vegvesenet gjøre skjønnsmessige vurderinger, sier fungerende trafikksjef Sigmund Riis. - Skiltingen mot Flesland vil inngå i arbeidet med revideringen av skiltingssystemet. Vi har allerede tøyd prinsippene noe, og det mest sannsynlige er vel at det kommer flere skilt for Flesland.