Planen innebærer vel 100 nye boliger og et nytt veikryss foran Kommandantboligen. Naboer og kulturvernere har protestert mot veiløsningen, men i bystyret møtte det også opp beboere som støttet planen.

Venstre hadde snudd, og foreslo å utsette hele saken. Det støttet bare SV, Rødt og uavhengige. Med Franz Wilhelm Schiertz' bilde av Gravdal gård fra 1843 hengende i Gamle Rådhus, argumenterte deretter flere politikere for utbyggingen.

– Se nøye på bildet. Det kan være siste gang dere ser Gravdal på den måten, sa Tveit.

Byrådspartiene og Ap pekte på at kulturminnene skulle ivaretas gjennom en egen plan, og at veiløsningen vil vurderes dersom det kommer flere utbyggingsplaner i området, som det er varslet.

Laksevåg kulturhistoriske forening har varslet en klage til Fylkesmannen, og sto på det etter å ha fulgt avstemningen fra galleriet.

HISTORISK: Lystgården Gravdal fikk sitt utseende under eie av stortingsmannen og kunstvennen August Konow. Dette maleriet av F. W. Schiertz viser anlegget slik det så ut i 1842.