Byrådet ønsket egentlig at Hjellestadvegen skulle påbegynnes i 2013. Men uenigheter rundt den siste delen av veistrekningen mellom Hjellestad og Blomsterdalen, har forsinket prosessen.

Byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen, Filip Rygg, har ønsket en tunnel mellom Vestre Ollførevågen og Hjellestadskiftet. Mens Statens vegvesen hele tiden har ment at veien langs sjøen ved Kviturspollen bør oppgraderes i stedet.

Vi mangler rett og slett tillit til Vegvesenet. Det virker som det har gått prestisje i å gjennomføre løsningen med oppgradert vei

Nå har Statenes vegvesen gjennomført nye undersøkelser og står fast på at tunnel ikke er den beste løsningen.

— Vi mener tunnelen gir en veldig dårlig veiløsning, blant annet på grunn av bratt stigning opp og ned, men også fordi det vil være en stor utfordring med hvor bussen skal gå. I tillegg er det mer tjenlig med gang- og sykkelvei ved siden av, sier saksbehandler Roald Sletten i Statens vegvesen.

Raser mot Vegvesenet

Dette får familien Olsen og mange andre beboere langs Hjellestadvegen, til å reagere nok en gang. Interessegruppen har kjempet i nærmere ti år for at dagens vei langs sjøen ikke skal utvides.

— Vi kommer knapt til å få opp ytterdøren vår hvis veien kommer her, sier Terje Olsen, og rister på hodet.

Huset ligger trangt til mellom veien og sjøkanten, like før Hjellestadskiftet. Men dersom Vegvesenets plan gjennomføres, blir det enda trangere. Da vil gang- og sykkelveien spise opp mesteparten av hagen mellom huset og veien.

— Vi vil selvfølgelig også ha en trygg og god vei her i området, men dette er rett og slett rasering av området, sier han.

Roald Sletten i Vegvesenet står fast på at den åpne løsningen vil få mindre konsekvenser for nærområdet.

— Det blir litt inngrep i hager og eiendommer, men det er ingen hus som blir berørt. Ved tunnelalternativet ville det gått med hus, sier han.

Hyret inn advokat

Interessegruppen har blant annet hyret inn tre ulike konsulenter, deriblant Rambøll og GeoBergen, som alle anbefaler tunnel. Men ifølge Olsen har Vegvesenet bare oversett rapportene.

— Vi mangler rett og slett tillit til Vegvesenet. Det virker som det har gått prestisje i å gjennomføre løsningen med oppgradert vei, sier han.

Sletten i Vegvesenet sier at hvis det er en gruppe som er blitt hørt i denne saken, så er det nettopp interessegruppen.

— Vi har hatt utallige møter med dem. Men det er klart at de kanskje føler det slik, siden de ikke har fått gjennomslag for sine løsninger, sier Sletten.

Gir seg ikke

Olsen og de andre beboerne mener også at Vegvesenet feilinformerer og viser til at Vegvesenet i brev til kommunen skriver at det ikke er artsforekomster som er lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig.

— Deler av den åpne veien ligger i et område med rødlistede fugler og som Direktoratet for naturforvaltning har karakterisert som viktig i sin naturbase, noe som er oversett i Vegvesenets rapporter, sier Olsen.

— Vi har registrert og tatt stilling til all merknader som har kommet i forhold til denne planen, også de fra interessegruppen. Men det er dessverre ikke alle merknadene man kan ta hensyn til, sier Sletten.

Olsen understreker at interessegruppen aldri kommer til å gi seg.

— Den dagen politikerne vedtar dette miljøødeleggende veianlegget, vil vi ta saken helt til Miljøverndepartementet, sier han.

- Må nøye oss med det nest beste

Byrådet ville legge deler av den nye Hjellestadvegen i tunnel. Økonomien gjør at de ombestemmer seg.

— Vi ser at Vegvesenet holder fast på at tunnelløsningen ikke lar seg gjennomføre. Det begrunner de med teknisk og økonomisk usikkerhet, sier byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen, Filip Rygg.

I forbindelse med de nye undersøkelsene ba også Bergen kommune Vegvesenet om se på kostnadene på nytt. Prisen på tunnelalternativet ble beregnet til 344 millioner kroner, mens vei langs sjøen koster 298 millioner kroner.

— Det er ingen tvil om at vi ønsket tunnel fordi det vil skjerme strandsonen, men vi er nødt til å fatte et vedtak som er sikkert nok økonomisk. Vi får nøye oss med det nest beste, sier Rygg.

Byrådsavdelingen for byutvikling, klima og miljø jobber med saken, og vil snart oversende den til Byrådet. Rygg sier også at de vil ha et nytt møte med beboerne i området før de konkluderer endelig.

— Men det aller viktigste for beboerne på Hjellestad og kommunen er å få på plass den nye veien. Dagens vei er trafikkfarlig, og man ønsker også å kunne bygge flere hundre boliger i området. Før det skjer må den nye veien være på plass, sier Rygg.