Dette fremgår av brev som vegsjefene i de to fylkene mottok fra Riksrevisjonen 7. september. I brevene blir vegsjefene bedt om å legge frem all «relevant dokumentasjon» knyttet til planleggingen og gjennomføringen av Lærdalstunnelen i Sogn, Trekantsambandet i Sunnhordland og riksveg 555 Nygårdstangen-Gyldenpris i Bergen.

Bommet 900 millioner

Disse tre prosjektene, som ble ferdig i perioden 1999-2001, fikk en samlet overskridelse på hele 900 millioner kroner, sammenlignet med de beregninger og kostnader som Stortinget fikk da prosjektene ble vedtatt. Beløpet er justert for prisstigningen på veianlegg i perioden 1995-1999. Riksrevisjonen ber i brevene om at både prosjektledere og alle personer som har deltatt i forbindelse med planlegging og sentrale beslutninger gir sin fremstilling.

Rask reaksjon

— Vi skal se på kvaliteten i hele plansystemet i Statens vegvesen sier ekspedisjonssjef Terese Johnsen i Riksrevisjonen til Bergens Tidende. Vegsjefene ble per telefon varslet 30. august om sjekkingen som Riksrevisjonen nå vil gjennomføre. I brevet som vegsjefene mottok før helgen skriver Riksrevisjonen at de særlig vil undersøke om organiseringen av Statens vegvesen har «elementer i seg som motvirker økonomisk effektiv gjennomføring» av veibygging.