Mannen og kvinnen er naboer på Ulveset, og har i flere år vært i tottene på hverandre, forteller Vestnytt. Det toppet seg da de saksøkte hverandre for bruksretten til en vei som mannen eier, og de må nå betale hverandre 40.000 kroner i saksomkostninger

I august i fjor ble de gjennom et rettsforlik enige om at de begge skulle få bruksrett til veien. Kvinnen fikk rett til å kjøre med bilen sin frem til den planlagte carporten.

Men carporten var jo ikke bygd ennå, og her begynte problemene.

Bil, ikke anleggsmaskiner

Da anleggsmaskinene kom kjørende inn på veien i retning kvinnens hus, protesterte mannen ved å sperre veien med bilen sin. Det var jo kvinnens bil som fikk lov til å bruke veien, ikke anleggsmaskiner.

Det gikk så langt at mannen ble straffedømt for vold mot en av byggearbeiderne, og arbeidet med carporten stoppet opp på grunn av trakasseringen.

Ødelegger veien

Det går to måneder. Til slutt lager kvinnen like godt en ny vei mot huset for at arbeiderne skal komme frem. Men under arbeidet graver de for nær mannens vei, slik at den siger ned og blir skadet. Mannen kvitterer med et søksmål og vil ha erstatning.

Kvinnen saksøker derimot mannen for merkostnadene etter at hun ikke fikk bruke veien etter rettsforliket.

Ingen fikk medhold

Retten hadde derimot ikke tålmodighet med noen av sidene. Den konkluderte med at kvinnen ikke kan lastes for skadene på mannens vei, siden det var oppdragstakerne hennes som fysisk gjorde skaden. Retten mener også at mannen ikke kan lastes for merkostnader, siden hun tross alt bare hadde fått tillatelse til å kjøre med egen bil på veien.

Nå må de betale hverandre 40.000 kroner hver. Og forhåpentligvis dele veien i fordragelighet.