Hordaland kommer godt ut på de fleste områder i omdømmeundersøkelsen, men på ett område svikter det totalt. Hordalendingene uttrykker direkte misnøye med veistandarden i regionen. Hele 58 prosent sier seg uenig i påstanden om at «det er god veistandard i regionen». Bare 12 prosent kan si seg enig.

Inntrykket har befestet seg blant hele landets befolkning. Sammenlignet med Sørlandet og Rogaland kommer Hordaland på jumboplass når det gjelder veistandard. Mens 40 prosent på landsbasis mener Rogaland har gode veier, sier bare halvparten det samme om Hordaland.

Les også: Mil etter mil med dårlige vestlandsveier

Også kollektivtrafikktilbudet slaktes. Bare 18 prosent mener at Hordaland har et godt utbygd kollektivtrafikktilbud, mens 42 prosent er direkte uenig. Heller ikke påstandene om at det er gode forbindelser til resten av landet og utlandet, får særlig gehør. En fjerdedel av hordalendingene svarer bastant nei på disse spørsmålene.

Er du enig med undersøkelsen ?