Statens vegvesen har klaget på asfalteringen i Butunnelen, som leder trafikk til og fra den nyåpnede Hardangerbrua.

— For å si det forståelig: Det er brukt for lite lim, slik at den nye asfalten løsner fra underlaget, forteller kommunikasjonsrådgiver Geir Brekke i Vegvesenet.

Først så det ut til å gjelde bare en av armene inn til rundtkjøringen i tunnelen, men etter prøvetaking flere steder ser det ut til at det må legges ny asfalt over hele tunnelen, i hvert fall i alle tre tunnelarmene.

Ikke første gang

Det er NCC Roads som har stått for asfalteringen.

— Det blir tatt prøver for å finne ut hva som er feil, sier kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i selskapet.

Også i Jondalstunnelen løsnet asfalten som var lagt av NCC Roalds og tunnelen måtte stenge mens reasfalteringen pågikk.

Kolonnekjøring

Fartsgrensen er satt ned til 30 km/t i Butunnelen frem til arbeidet er ferdig.

Arbeidet med fresing og legging av ny asfalt starter opp mandag 2. september klokken 16.00. Det blir kontinuerlig kolonnekjøring med ledebil så lenge arbeidet pågår.

- Hvor lang tid kan dette arbeidet ta?

— Det er vanskelig å si før vi vet mer om omfanget, men jeg regner uansett med at det er gjort i løpet av en uke, sier Knut Langeland, byggeleder i Vegvesenet for tilførselsveier til Hardangerbrua.

Mye trafikk

På grunn av stengningen av Gudvangatunnelen har det vært veldig mye trafikk over Hardangerbrua etter åpningen. Mye tungtrafikk tar denne ruten i stedet for E16.

— Vi har vært oppe i 5000 biler i døgnet. Jeg regner med det vil avta noe etter at det ble åpnet for kolonnekjøring for alle kjøretøyer i Gudvangatunnelen i dag, sier Brekke fredag ettermiddag.