Det er i alt fem grunnentrepriser fra Lagunen til Flesland, inklusiv arbeidet med det nye verkstedet og depotet i skillet mellom Kokstad og Flesland. Her begynner arbeidet allerede i neste uke, men den offisielle byggestarten for byggetrinn tre blir i begynnelsen av august.

Veidekke har fått den største biten av kaken med en kontrakt verdt 635 millioner kroner. Kontrakten på dette oppdraget ble undertegnet i dag. Veidekke skal rydde vei for bybaneskinnene på en strekning på 2,7 kilometer fra Lagunen med blant annet tre tunneler. Deres oppdrag stanser i Sandslivegen i nærheten av Statoil-bygget.

Byggetrinn tre er budsjettert til 3,5 milliarder kroner. Det er omtrent like mye som de to første byggetrinnene, fra Byparken til Nesttun og fra Nesttun til Lagunen, har kostet til sammen. Når Bybanen når frem til Flesland i 2016, vil det til sammen være lagt to mil med bane.

Tidligere oppdrag

Veidekke har også tidligere hatt oppdrag for Bybanen Utbygging. Det store entreprenørselskapet sto for grunnarbeidene på første byggetrinn mellom Wergeland og Fantoft, og sprengte blant annet ut to tunneler på denne strekningen. På byggetrinn to hadde de et mindre oppdrag med seks ukers varighet.

Omtrent halvparten av kontraktene er tildelt, men Bybanen Utvikling ønsker foreløpig ikke å gå ut med hvilke selskaper som har fått de øvrige oppdragene.

Interessen for å få oppdrag for Bybanen har vært svært stor, også fra utlandet. Rundt førti utenlandske selskaper viste interesse for oppdrag på strekningen mellom Lagunen og Flesland.

— Antall utenlandske selskap som har levert endelig anbud, er en god del lavere, sier Ole Wilhelm Mortensen, prosjektleder for elektro og mekanisk i Bybanen Utbygging.

Norsk grunnarbeid

Grunnarbeidet fra Lagunen til Flesland kommer til å gå til norske entreprenører, mens utenlandske selskaper ser ut for å få flest oppdrag rundt det tekniske. Særlig gjelder dette linjearbeid, sporlegging og signalsystemene.

Bybanen Utbygging fryktet i fjor at presset i byggebransjen i verste fall kunne føre til forsinkelser for det tredje byggetrinn av Bybanen, og også at antall kunne tilbydere av samme grunn kunne bli mer begrenset enn ønskelig.

— Nå ser vi heldigvis at konkurransen om oppdragene har vært svært bra. Det har ikke bydd på problemer å sette oppdragene ut. Interessen for både grunnarbeidene og det tekniske har vært svært god, sier prosjektleder Mortensen.

- Gode priser

— Vi tror dette har ført til at vi har fått gode markedspriser, sier direktør Roger Skoglie i Bybanen Utvikling.

Byggetrinn to ble bygget ca. 200 millioner billigere enn budsjettert.

— Det er for tidlig å si om vi kommer ut lavere enn budsjett også på byggetrinn tre, men det blir i så fall neppe snakk om besparelser i samme størrelsesorden som fra Nesttun til Lagunen, sier Skoglie.

Pr. dags dato er omtrent halvparten av oppdragene på byggetrinn tre tildelt. Det er totalt 15-16 kontrakter som skal tildeles.