Kontraktssummen er på 105 millioner kroner eksklusiv moms, opplyser administrerende direktør Truls Lorentzen i Klostergarasjen AS i en pressemelding.

Parkeringsanlegget skal ha plass til 640 biler og er lokalisert i to parallelle fjellhaller beliggende under Klosteret i Bergen. Hver hall har en lengde på 200 med med parkering i to etasjer.

Adkomst til anlegget blir fra Vestre Murallmenningen. Fotgjengeradkomst blir til Østre Murallmenningen, Markeveien nr. 4 og Valkendorfsgaten.

Arkeologiske undersøkelser ledet av Riksantikvaren starter 10. juni i år og omfatter utgraving av et mindre felt på Vestre Murallmenningen. Anleggsstart for adkomsttunnel blir i august. Anlegget skal være ferdig til 1. mars 2005.