— Nå er det ti minutter siden vi avsluttet aksjonen, og jeg ser om lag 500 meter. Det står biler hele veien. Aksjonen vår var effektiv. De store køene viser bare hvor stor trafikktettheten er i morgenrushet. Bilrushet om morgenen er akkurat på samme tid som skoleungene går på skolen, forteller Norvald Bjarte Algrøy, nestleder i Ågotnes Grendalag, som sto bak aksjonen, til bt.no.

Vil ha planskilt skolevei

Elever og foreldre blokkerte trafikken ved å gå gjentatte ganger over fotgjengerfeltet ved Dekkamastkrysset på Ågotnes i Fjell kommune. Veiaksjonen startet klokken 07.45, og ble oppløst av politiet etter om lag 15 minutter.

På den tiden hadde det oppstått store køer. Ifølge aksjonistene tok de fleste bilistene aksjonen fint, med unntak av en bilfører som hisset seg opp. Han snakket politiet til.

— Slik det er i dag blir de fleste skoleungene kjørt til skolen, selv om avstanden ikke er stor. Vi krever en planskilt og trygg skolevei, enten med undergang eller overgang, slik at elvene ikke må krysse veien på vei til skolen, sier Algrøy.

En måling gjort for om lag to år siden viste en biltetthet på rundt 7.500 biler på veien i døgnet. Etter det har det vært nye store utbygginger og ennå flere biler.

Stor forståelse fra lensmannen

— Jeg skal jo være objektiv, siden jeg er fra området, men hadde jeg hatt unger i skolealderen som måtte krysse den veien, så hadde jeg vært engstelig, sier lensmann Oddvar Ågotnes ved Fjell og Sund lensmannskontor til bt.no.

Ågotnes forteller at det er en del plasser på Sotra, der de har fått henvendelser om farlige skoleveier. Etter aksjonen på Knappskog for noen år siden, der ble det funnet løsninger slik at situasjon bedret seg. Lensmannen håper det samme skjer på Ågotnes.

Han beskriver den aktuelle overgangen som et farlig sted ved en bakketopp der det ofte er problemer med både motlys og tåke. Det sier seg selv at det da er vanskelig for små skuleunger å ferdes der.

Det tok 35 minutter fra aksjonen ble avblåst, til den siste bilen som hadde stått i kø, hadde passert fotgjengerfeltet.