I flere dager er det blitt målt et høyt forurensningsnivå i Bergen. BT har mottatt mange henvendelser fra lesere som lurer på hva som blir gjort for å fjerne svevestøv som virvles opp på tørre dager.

Presentable veier

Det er Statens vegvesen som har ansvar for at veiområdene vedlikeholdes slik at støvplagene reduseres. Kosting er en viktig del av dette, og Vegvesenet betaler firmaet NCC Roads A/S for å utføre arbeidet. Dette gjelder for kommunene Bergen Os, Osterøy og Austevoll.

— De skal holde riks- og fylkesveier rene og sørge for at kantlinjene holdes synlige, sier Gunnar Kråkenes i Statens vegvesen.

— Hvor ofte kostes veiene for å unngå at støv blir virvlet opp av biler?

— Avtalen vi har med NCC roads kalles en funksjonsavtale. Det betyr at kontrakten ikke beskriver rutinene, men at veiene skal stelles slik at det blir presentabelt, forklarer Kråkenes.

Han vil ikke gå inn på hvorvidt avtalen sier noe konkret om hva som bør gjøres for at det skal bli presentabelt.

— Det er snakk om så mange detaljer, så det egner seg ikke til avisstoff for å si det rett ut, sier Kråkenes.

Vegvesenet misfornøyde

Vegvesenet har også ansvar for å følge opp arbeidet som NCC Roads gjør.

— Vi tar stikkprøver av det som er gjort, og hvis vi mener det er avvik fra avtalen kan dette medføre trekk i betalingen.

— Har slike avvik skjedd?

— Ja. Men kontrakten er ny fra september, så man må se det i lys av at vi ikke er helt i gang i systemet, sier Kråkenes.

Han innrømmer likevel at han ikke synes alt fungerer slik det skal.

— Vi er ikke fornøyd med tilstanden.

— Hvorfor ikke?

— Jeg vil ikke gå inn i detaljer i avisene, det er ikke slik vi jobber.

For kaldt til å spyle

Karsten Stenersen er avdelingssjef i NCC Roads i Bergen.

— For tiden er det for kaldt til at vi kan spyle veiene, men koste gjør vi regelmessig, forteller han.

— Når gjorde dere det sist?

— For et par dager siden. Eller i går. Vi har et veldig regelmessig program, det går en kostebil nesten hver natt.

— Kostes alle veiene hver natt?

— Nei. Det varierer hvor mange som kostes. Vi har som sagt et program.

— Så du kan ikke gjøre rede for hvor ofte det kostes?

— Det har jeg allerede svart på: det varierer.

Klar kommune

Sentrumsområdene er det Bergen kommune som har ansvar for å holde rene.

— Vi bestiller de tjenestene vi trenger fra Bergen Bydrift KF, sier Atle Kleppe som er driftssjef i Samferdselsetaten.

Han forteller om klare rutiner på renholdet av veiene

— «Lysløypen» i Bergen kostes hver natt. Det inkluderer området fra Bryggen, over Torgallmenningen, Vaskerelven, Neumannsgate til Bystasjonen.

Inne i sentrumskjernen blir alle gater tatt minst en gang i uken, mens dem litt utenfor ikke blir tatt fult så ofte.

— Det er vanskelig å få vekk svevestøvet. Men når nedbøren kommer blir mye borte.

TRENGER KOSTING: Støvet lå tykt langs veiene i Bergen i går. Forurensningsnivået er fremdeles høyt, og det er for kaldt til å spyle veiene. FOTO: KNUT STRAND