— Vi klarer nok ikke å ha noe ferdig på denne siden av nyttår, men i januar kan vi ha klar en konklusjon på hvilke tiltak vi eventuelt kan gjøre for å trygge området, sier Tor Høyland, senioringeniør i Statens vegvesen.

Han mener at Vegvesenet ikke har fått noen konkrete henvendelser tidligere om problemene med å krysse Dolvikveien fra Karlslia til Nordeidbrekka og omvendt, og har derfor ikke hatt noen konkrete planer om å utbedre trafikksikkerheten.

— Nå vil vi kartlegge fotgjengerstrømmen og andre trafikkforhold som bilmengde og hastighet. Det har kommet mange nye boliger i dette området, og vi har ennå ikke fanget opp hvor vidt det trengs nye sikkerhetstiltak her, sier Høyland.

Han oppfordrer de som bor i området til å ta kontakt med Vegvesenet dersom de har gode forslag til løsninger.