Dermed vil den nye tunnelen bygges etter de nyeste reglene og metodene for vann— frost og brannsikring og dermed være trygg for mulige ras, skriver Dagbladet.

Entreprenøren Veidekke var ikke komfortabel med at vegvesenet ville bygge tunnelen med gamle byggemetoder og ba vegvesenet ta ansvar for mulige problemer som kunne oppstå på grunn av dette.

På et møte mandag snudde vegvesenet totalt.

– Vi har besluttet å bygge etter de nye beskrivelsene. Endringene er allerede satt i verk, sier prosjektleder Bjarne Lysberg i Statens vegvesen.

Det nye metoden vil koste noen få millioner kroner mer enn det det ville kostet å bygge tunnelen med den gamle metoden.