«Vi mener (...) at vi har sikret de personer som ferdes på brua så godt som det i praksis lar seg gjøre. Vi har derfor på det nåværende tidspunkt ingen planer om ytterligere sikkerhetstiltak.»

Dette skriver daværende Hordaland veikontor i sitt svarbrev til Askøybrua AS den 17. september i fjor. Bergens Tidende kjenner til at det har skjedd flere selvmord fra brua etter dette.

— Vi har ingen planer om å revurdere dette standpunktet. Vi kjenner problemet, det omfatter også Sotrabrua, sier prosjektkoordinator Øivind Søvik ved Statens vegvesen region vest.

— Når noen velger å gjøre noe sånt er det nok planlagt, og endret høyde på rekkverket kan neppe hindre dem.

Ifølge Søvik er rekkverkene på begge broene laget etter Vegdirektoratets rekkverknormal. Dette er en del av veinormalen, og den kan ikke vi lokalt gå ut over, forklarer han.

Dagens rekkverk er først og fremst utformet for å hindre ulykker, og har blant annet vertikale sprosser som skal hindre små barn i å klatre opp.

— Vi er det fylket i landet med flest broer. Det ville så klart få konsekvenser dersom vi skulle endre normalene.

— Økonomiske konsekvenser?

— Så klart, dersom vi skulle bygge nye rekkverk på alle broene. Dette måtte eventuelt samfunnet ta stilling til på et mer overordnet plan, for eksempel i departementet.

Daglig leder Kjell Ove Helland i Askøybrua AS er skuffet over veivesenets holdning i saken.

— Som selskap ville vi ha medvirket til å finansiere en bedre sikring av vår bro. Men så langt har vi aldri kommet i diskusjonene med veimyndighetene, forteller han. - Vi er ute etter alle måter å forebygge disse tragediene på. Askøy er et lite samfunn, og disse hendelsene setter dype spor hver gang det skjer.