Saken dreier seg om en i 40-årene. I fjor vår kjørte han en såkalt ATV (All-terrain vehicle), en firehjulet terrengmotorsykkel, i Lærdal.

Han hadde lånt ATV-en av en kamerat. Politiet fikk tips om kjøreturen, rykket ut og ga mannen et forelegg. Det nektet han å godta.

Sjekket med vegvesenet

Mannen forklarte at han, før han kjørte, hadde ringt Statens vegvesens sercvicetelefon

Tiltalte har (...) fått klar melding frå Statens vegvesen om at han kunne køyre ATV

Fra dommen i Sogn tingrett

for å sjekke om han kunne kjøre doningen uten førerkort.

Han visste på dette dette tidspunktet at han ikke hadde førerrett.

Den hadde han fått trukket tilbake fem år tidligere av helsemessige årsaker.

Men ifølge sin egen forklaring fikk mannen opplyst fra vegvesenet at han kunne kjøre moped og ATV uten å ha førerkort — så sant kjøretøyet har under 50 kubikk.

— Han oppfattet det slik at det hadde samanheng med alderen hans og at han hadde hatt førerkort for bil, heter det i dommen fra Sogn tingrett.

Retten legger til grunn at tiltalte, etter å ha gitt alle relevante opplysninger til vegvesenet, fikk «klar melding» fra Statens vegvesen om at han kunne kjøre ATV-en.

- Unnskyldelig

Retten drøfter også om mannens ATV-kjøring var en «unnskyldelig» rettsvillfarelse - og konkluderer med at det var den.

Samtidig mener retten at ATV-kjøring forutsetter førerkort i klasse AM, som har tre underkategorier.

Dommeren er enig med at mannen ikke hadde noen grunn til å tvile på opplysningene han fikk fra vegvesenet, som er den instansen som skal kunne førerkortreglene.

Dommen viser også til flere rettsavgjørelser, der det å holde seg til informasjon fra «den organisasjon som det offentlige har tildelt informasjonsoppgaven på området», tillegges avgjørende vekt for om man er i frifinnende villfarelse eller ikke.

— Etter retten sitt syn fremstår regelverket knytta til bruk av ATV ikkje som umiddelbart enkelt og oversiktleg, skriver dommer Harald Hjermann i den frifinnende dommen.

Feilinformert flere ganger

Retten legger også vekt på at Lærdal-mannen ved ytterligere ett tilfelle ble feilinformert av Statens vegvesen. Spørsmålet den gangen var om han - etter å ha fått legeattest på at han kunne få tilbake førerretten - trengte å ta kjøretimer.

Trafikkstasjonen sa at det trengte han, noe som senere viste seg å være feil. Mannen i 40-årene fikk refundert utleggene til kjøretimer.

I retten ville politiet at mannen skulle få et forelegg på 12.000, men står altså igjen med en tapt sak.

Den nå frifunne mannen krevde ikke å få tilbake saksomkostningene.