Nå er det opp til Direktoratet for brann— og elsikkerhet (DBE) å avgjøre om boten blir stående.

- Får vente og se

24. januar vedtok Bergen brannstyre å ilegge Statens vegvesen Hordaland 10.000 kroner i dagmulkt for elendig tunnelsikkerhet.

Denne uken sender vegvesenet sin klage til brannstyret, som da kan velge å endre sitt vedtak, eller oversende klagen til Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE).

— Vi kommer i hvert fall til å gi vårt syn på saken, så får vi bare vente og se hva som skjer, sier trafikksjef Arild Eggen ved trafikkavdelingen ved Statens vegvesen til bt.no.

Første gang

Det er første gang vegvesenet blir ilagt dagbøter av denne typen.

– Vi har valgt å kjøre denne linjen for å sette saken på dagsordenen. Vi setter søkelyset på det brannfaglige, så får andre ta seg av det økonomiske, sier varabrannsjef Johnny Breivik ved Brannvesenet i Bergen.

Nå er det opp til DBE å vurdere om dagbøter er relevant for å bedre sikkerheten i tunnelen, hvor mye vegvesenet eventuelt skal betale og hvilken dato dagbøtene skal starte.