• VIL HA DETTE: Statens vegvesen vil ha en bane over Bryggen.

    FOTO: TOR SPONGA (ILLUSTRASJON)

Vegvesenet går inn for Bryggen

Statens vegvesen vil ha bybane over Bryggen, men mener det må bygges nye biltunneler.

Det kommer frem i den siste høringsuttalelsen til vegvesenet. Standpunktet er ikke nytt. Statens vegvesen har lenge ivret for at dagens Fløyfjellstunnel skal forlenges mot Eidsvåg, noe som vil frigjøre dagens bilvei i Åsaneveien til bybane og lokaltrafikk.

Les hele uttalelsen her!

Aller siste

Statens vegvesen var den instansen som fikk forlenget høringsfristen for bybanetraseen til Åsane lengst. Når denne nå er kommet inn skal fagfolkene i Bergen kommune samle sammen alle svarene og sende dem over til byrådet. Deretter skal politikerne i bystyret i Bergen lande på en trasé før utgangen av året.

I sin uttalelse skriver vegvesenet at en dagløsning for Bybanen gjennom sentrum er helt avhengig av det de kaller en bymiljøtunnel, den mye omtalte Skansetunnelen.

«Vi vurderer at en bymiljøtunnel er nødvendig og må inngå i en helhetlig løsning for Bybanen. Vårt råd er at tunnelen ferdigstilles før anleggsarbeidet med banen starter i sentrum. Det vil gi en god og permanent løsning og store fordeler ved gjennomføring av bybaneprosjektet.»

De argumenterer samtidig med at både Bryggen og Torget vil bli bilfritt gjennom en slik løsning, og at det vil føre til mindre sårbarhet ved de anledningene Fløyfjellstunnelen stenger.

Mer tunnel

Også i Sandviken ønsker vegvesenet en ny tunnel. Deres forslag er å forlenge dagens Fløyfjellstunnel, noe de mener vil ha store miljøgevinster for Sandviken. Blant annet anslår de at 40.000-50.000 færre biler vil passere gjennom området hvert eneste døgn. Tillegsutredningene fra Bergen kommune har ikke endret deres syn i denne saken.

For mye Bryggen

Endre Tvinnereim i Byluftlisten er glad for Vegvesenets konklusjoner. Han ønsker å jobbe for at 3B-alternativet, med bybane gjennom Åsaneveien, kommer bedre frem i lyset.

- Det er et utrolig bra buytviklingspotensial på denne strekningen. Å frigjøre Sandviken vil være et positivt grep for hele byen, og sentrumsnære arealer med kjempepotensial vil frigjøres.

Han mener altfor mye av debatten om Bybanen handler om Bryggen.

- Det er negativt at det tar så mye av fokuset. Bybanen handler ikke bare om fortiden, men også om fremtiden. Når det gjelder fremtiden til Bergen så står slaget om Sandviken og Åsane.

Les også:

KOMMENTARER Våre regler

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste fra Lokalt

Denne regnbuen
skyldes ikke regn

Værfenomen observert i Bergen.

o - Ser man barn uten tilsyn, må man
heller varsle politiet en gang for mye

Barnevernet ber folk være mer observante etter at to små barn tok Bybanen alene.

Første gang Malin skulle passe
hønsene, gikk det fryktelig galt

Her er deres råd om du vil ha høner i byen.

o To små barn tok Bybanen alene

Gutten og jenten i tre-fireårsalderen ble borte fra en lekeplass på Landås. Deretter tok de Bybanen til sentrum.

Hvor skal Bybanen
gå i Sandviken?

Forvirret? Se denne videoen, så får du full oversikt.

Bom fast på vei til påskeparadiset

Frustrerte påsketurister i køkaos på veien til Folgefonna Sommerskisenter.