Det kommer frem i den siste høringsuttalelsen til vegvesenet. Standpunktet er ikke nytt. Statens vegvesen har lenge ivret for at dagens Fløyfjellstunnel skal forlenges mot Eidsvåg, noe som vil frigjøre dagens bilvei i Åsaneveien til bybane og lokaltrafikk.

Les hele uttalelsen her!

Aller siste

Statens vegvesen var den instansen som fikk forlenget høringsfristen for bybanetraseen til Åsane lengst. Når denne nå er kommet inn skal fagfolkene i Bergen kommune samle sammen alle svarene og sende dem over til byrådet. Deretter skal politikerne i bystyret i Bergen lande på en trasé før utgangen av året.

I sin uttalelse skriver vegvesenet at en dagløsning for Bybanen gjennom sentrum er helt avhengig av det de kaller en bymiljøtunnel, den mye omtalte Skansetunnelen.

«Vi vurderer at en bymiljøtunnel er nødvendig og må inngå i en helhetlig løsning for Bybanen. Vårt råd er at tunnelen ferdigstilles før anleggsarbeidet med banen starter i sentrum. Det vil gi en god og permanent løsning og store fordeler ved gjennomføring av bybaneprosjektet.»

De argumenterer samtidig med at både Bryggen og Torget vil bli bilfritt gjennom en slik løsning, og at det vil føre til mindre sårbarhet ved de anledningene Fløyfjellstunnelen stenger.

Mer tunnel

Også i Sandviken ønsker vegvesenet en ny tunnel. Deres forslag er å forlenge dagens Fløyfjellstunnel, noe de mener vil ha store miljøgevinster for Sandviken. Blant annet anslår de at 40.000-50.000 færre biler vil passere gjennom området hvert eneste døgn. Tillegsutredningene fra Bergen kommune har ikke endret deres syn i denne saken.

For mye Bryggen

Endre Tvinnereim i Byluftlisten er glad for Vegvesenets konklusjoner. Han ønsker å jobbe for at 3B-alternativet, med bybane gjennom Åsaneveien, kommer bedre frem i lyset.

— Det er et utrolig bra buytviklingspotensial på denne strekningen. Å frigjøre Sandviken vil være et positivt grep for hele byen, og sentrumsnære arealer med kjempepotensial vil frigjøres.

Han mener altfor mye av debatten om Bybanen handler om Bryggen.

— Det er negativt at det tar så mye av fokuset. Bybanen handler ikke bare om fortiden, men også om fremtiden. Når det gjelder fremtiden til Bergen så står slaget om Sandviken og Åsane.