NRK melder at dette er konklusjonen til et uavhengig ingeniørfirma som har sett på hvorfor 140 meter av E39 raste ut 10. april.

En kvinne med to små barn ble tatt av raset, men overlevde.

NRK melder i dag at Firmaet Multiconsult har laget en rapport der de konkluderer med at det var fylt for mye stein og grus oppå et leirlag og at det var drenert for dårlig i veigrunnen.

Statens Vegvesen hevder overfor NRK at dette er etterpåklokskap.