— Vi skal ha kontroll med alle innleide underentreprenører, og har ansvaret for at arbeidet er sikkert. Blant annet skal det utarbeides en såkalt sikker jobb-analyse, sier administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen i Mesta AS.

Han kan ikke svare på om det ble gjort da den 38 år gamle mannen omkom under arbeid langs Riksveg 550 mellom Jondal og Utne.

Normalt å leie inn folk

— Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Vi vil granske alle sider ved denne tragiske ulykken, og vurdere om det er grunn til å legge om noen av rutinene. Først og fremst vil jeg si at dette er veldig trist for oss som oppdragsgivere, sier Johansen.

Han legger til at det er helt normalt at Mesta leier inn lokale entreprenører og selvstendig næringsdrivende til forskjellige typer arbeid.

BT skrev i går at flere som bor ved rasstedet har vært bekymret for dårlig sikkerhet i oppryddingsarbeidet.

Advarte i epost

Én av dem skrev følgende i en epost til distriktsvegsjef Arnfinn Ansok:

«Beskrivinga av situasjonen på rasstaden (bygdesnakk) gjer at eg stussar på om det verkeleg er grunnlag for ei trygg åpning. Det har vore fleire ras etter sprenginga og situasjonen kan ikkje vera under kontroll når anleggsmaskinar vert trefte av ras natterstid».

Vedkommende spør om Ansok kan «bekrefte full og trygg åpning 1. juni». Eposten ble sendt 30. mai i år.

Distriktsvegsjefen svarte med å henvise til byggelederen på prosjektet.

Mannen som sendte eposten mener sikkerhetsarbeidet har vært altfor dårlig.

— Jeg mener helt klart at ledelsen ikke har tatt sikkerheten alvorlig nok. Mange er rystet over den dårlige sikringen, og er fremdeles redde for å kjøre forbi rasstedet. Det er tragisk at Lausanakkjen til slutt tok liv, selv etter at den var sprengt bort. Dette kunne vært unngått, og de ansvarlige bør stilles til ansvar, sier mannen.

Statens Vegvesen vil ikke kommentere ulykken så lenge politietterforskningen pågår.