Norsk Zoologisk Forening (NZF) har forgjeves forsøkt å hindre sprengningsarbeider vinterstid, når flaggermusene henger i dvale i de gamle nikkelgruvene i Romsåsen. I stedet betaler Statens vegvesen NZF for overvåking av kolonien, og visse bygningsarbeider som har til hensikt å bedre forholdene for de overvintrende flaggermusene inne i gruvegangene.

Det skal sprenges to parallelle tunneler, hver på 450 meter gjennom Romsåsen. Nærmeste avstand til gruven der flaggermusene holder til, blir 140 meter opplyser delprosjektleder Jørn A. Pettersen i Statens vegvesen til NTB.

Biolog Jeroen van der Kooij i Norsk Zoologisk Forening opplyser til NTB at gruvene i Romsåsen står på lista over de cirka 15 viktigste kjente overvintringsstedene for flaggermus i Norge. Minst fire arter overvintrer på dette stedet – nordflaggermus, skjeggflaggermus, vannflaggermus og langøreflaggermus, kanskje også brandtflaggermus.

Til sammen er det trolig flere hundre individer.