— Ved et utfall mister man kanskje både vei og strøm, og det er vel en situasjon som må vurderes om den er akseptabel, heter det i et brev til Samferdselsdepartementet.

Mulig, men ...

Det var Magnhild Meltveit Kleppas departement som i august ba Vegvesenet utrede muligheten for å trekke en 400 kV kabel over Hardangerfjorden, på eller i Hardangerbrua som nå er under bygging.

Svaret fra fagetaten levner forslaget om å blande bilstrømmen over fjorden med den eklektiske strømmen som skal samme vei, lite håp.

  • En omprosjektering er selvsagt mulig, men da må byggearbeidene med stålkasse og tårn stoppes. Stålkassen er for tiden i produksjon i Shanghai, og tårnbyggingen har alt passert det punktet der en eventuell elkabel må passere, skriver seksjonsleder Børre Stensvold i Vegvesenet.

Svinger 1,2 meter

Hovedargumentet mot å legge en høyspentkabel over Hardangerbrua er bevegelsene i broen. Den relative bevegelsen mellom hovedspennet og viadukten på broen er beregnet til 1.200 mm ved begge tårn.

  • Det betyr at elkabelen må konstrueres slik at den tåler denne translasjonsbevegelsen, mener Vegvesenet.

Det faktum at Hardangerbrua er ferdig konstruert og under bygging gjør det ytterligere komplisert å få til en kabelløsning over fjorden.

  • Trekking av kabel er også en stor utfordring når broen er 1.310 meter lang.

På grunn av friksjonskraft i selve trekkeprosessen må det trolig etableres trekkekummer i brobjelken. Det er volummessig store konstruksjoner, og det er usikkert om det i det hele tatt er plass til slike kummer.

Statens vegvesen nevner også at en elkabel vil veie mye, noe som teknisk er mulig å få til, men ikke ønskelig. Elektromagnetiske felter og deres påvirkning av brokonstruksjonen må eventuelt utredes.

Kort sagt; Statens vegvesen finner ikke ett eneste argument som taler for å koble bro og kabel i Hardanger.

Synspunkter? Si din mening her.