• Veldig viktig for Voss, sier varaordfører Sigbjørn Hauge.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa presenterte nyheten på en pressekonferanse på Voss onsdag ettermiddag.

Tilsynet skal etter planen ikke ha mer enn mellom fem og ti ansatte.

— Dette er et klarsignal til veidirektøren om å starte planleggingen av et veitilsyn på Voss, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Hun sier Voss lenge var en aktuell kandidat.

— Mange kriterier passet for Voss allerede da vi konkluderte med et eget tilsyn for budsjettet 2011. Det ligger på det indre Vestland med veier som er viktige å ivareta og Voss har mistet mange statlige arbeidsplasser, sier Meltveit Kleppa.

Tilsynet skal legges direkte under veidirektøren og være på plass første halvår 2012.

— Dette er veldig viktig for Voss. Vi har mistet mange statlige arbeidsplasser. Dette er en kompetansearbeidsplass, noe vi trenger mer av i indre strøk, sier varaordfører Sigbjørn Hauge (Sp).

Skal ivareta sikkerheten

Det var i februar 2009 at et utvalg anbefalte regjeringen å opprette et eget veitilsyn i Norge. Tilsynet skal ivareta sikkerheten på norske veier, på lik linje med det jernbanetilsynet gjør for norsk jernbane.

Utvalget mener det trengs en stab på 50 til 100 personer for å bemanne et slikt veitilsyn. Da vil prisen raskt komme opp i noen hundre millioner kroner. Likevel mente flertallet i utvalget at Norge vil være tjent med et nytt tilsyn som skal være risikobasert.

Det betyr at når det har skjedd en ulykke, eller noe annet har gått galt, skal tilsynet se til at dette ikke gjentar seg.

I Soria Moria-erklæringen står det at alle nye statlige enheter skal lokaliseres utenfor Oslo. derfor har flere kommuner vært med i kampen om å få Vegtilsynet til seg. Blant annet har Stord argumentert for at tilsynet burde plasseres der. Men nå blir det altså Voss. Dette er det første tilsynet som opprettes utenfor Oslo siden Victor Normans utflytting i 2003–04.

Hva mener du? Si din mening her.