Dei blei i lagmannsretten tilkjent høvesvis 150.000, 50.000 og 150.000 kroner i erstatning for støy— og forureiningsulemper som følgje av naboskapen med Stordabrua og Trekantsambandet.

Staten har anka dommen til Høgsterett, skriv Haugesunds Avis.