Da starter vegarbeidet i forbindelse med at trafikken mot sentrum skal legges inn i den nye betongtunnelen. Fra tirsdag 16. desember klokken 06.00 åpner andre del av betongtunnelen med to kjørefelt mot sentrum.

— Dagens kjørefelt mot sentrum skal senkes og det skal etableres overvannsledning over vegen. For at vegarbeidet skal bli ferdig til morgenrushet på tirsdag er det nødvendig å stenge så tidlig som klokken 18.00, opplyser byggeleder Geir Markhus i en pressemelding.

Omkjøringsmuligheter

Det vil kun være et kjørefelt forbi anleggsområdet. Dette vil føre til redusert kapasitet og det kan oppstå kødannelse. Det vil være politi til stede både på Fjøsanger, Hop og Sørås mandag kveld for å dirigere trafikken.

— Vi anbefaler dem som har muligheter til det om å kjøre via Søreide dersom de skal fra Fana og mot sentrum. Trafikken fra sentrum mot Hop vil gå som normalt forbi anleggsområdet, opplyser Markhus.

Vis hensyn

Det skal fortsatt pågå vegarbeid i området rundt det nye Fjøsangerkrysset, derfor vil kjørefeltene være innsnevret og sideforskjøvet mot vest.

— I denne forbindelse vil jeg oppfordre trafikantene om å avpasse farten gjennom anleggsområdet. Her er det folk som arbeider tett inntil trafikken, understreker Markhus.

Statens vegvesen vil også gjøre sitt ytterste for at trafikantene og beboerne i området ikke skal bli påført ekstra ulemper i denne overgangsfasen.

Toplanskryss

I tiden frem mot sommerferien 2004 skal det bygges ny rundkjøring på taket av betongtunnelen. Denne binder sammen Straumevegen, Statsminister Michelsenveg og av-/påkjøringsrampene til søndre innfartsåre.

I tillegg bygges det en ny rundkjøring på Straumevegen. Anlegget vil være ferdig til sommerferien 2004 og da vil rundkjøringen på Fjøsanger bli fjernet og erstattet av det nye toplanskrysset.

Hvorfor er det to ulike bredder på tunnelene? Sørgående løp i betongtunnelen er 2,5 meter bredere enn nordgående løp. Grunnen til denne breddeutvidelsen er at trafikantene skal få tilstrekkelig med sikt fremover.