Det går frem av doktorgradsavhandlingen «Politiinngrep i familiekonflikter» utført av Gair Aas.

Justisminister Knut Storberget (Ap) lovet i går økt innsats mot familievold

— Vi er mye flinkere til å si ifra og flyr til media når politiet kommer for sent, eller noen tukler med naboens bil. Men når vi har en mistanke om at noe er galt i naboleiligheten, og vi ser et blått øye på en unge, har vi problemer med å si ifra, uttalte Storberget til TV 2.

Men ifølge doktorgradsavhandlingen ligger en del av problemet i ministerens egne rekker.

— Politiet har instruks om å anmelde vold, men svært få av tilfellene blir likevel anmeldt av politiet. Patruljene har en rekke begrunnelser for å la være å skrive anmeldelser. Voldens alvorlighetsgrad, et utydelig hendelsesforløp og motstand mot samarbeid fra offerets side spiller gjerne inn, sier doktorgradsforfatter Geir Aas til Forskning.no.

Storberget viste i sitt utspill til en undersøkelse som viste at 1.300 barn rapporterer ukentlig om at de er utsatt for eller har vært vitne til vold i hjemmet.

Doktorgraden, som har fokusert på menns vold mot kvinner, avdekker også at politipatruljene ofte blir satt i et dilemma ved at kvinnene ber dem la være å anmelde saken, til tross for at lovverket tilsier det.

Politiet anmelder sjelden når de de rykker ut til familievold i private hjem. FOTO: Scanpix.