— De gamle på Engensenteret er jo innelukket likevel. Jeg kan ikke fatte at det gagner dem å fjerne en etasje. De ser ikke havet likevel, sa Frps Sigurd Galtung Døsvig.

Kommentaren fra Galtung Døsvig utløste humring og hoderysting. Og en protest fra Aps Thor Brekkeflat:

— Jeg tror Galtung Døsvig akkurat nå viste Frps sanne ansikt. Det er faktisk mennesker som bor på Engensenteret, sa Brekkeflat:

Til det svarte Galtung Døsvig:

— Hvis ikke dere tror Frp verner de eldre tar dere feil. Men jeg kjenner slike aldershjem, jeg har bygget flere. Der handler det bare om å holde 24 grader innendørs og servere tre varme måltid - da er alt bra. De gamle går ikke engang ned i de fine hagene vi har anlagt.

Replikkvekslingen om utsikten fra Engensenteret var heftigste tilløp til debatt da komité for miljø og byutvikling langt på vei sa ja til søknaden fra Brødrene Ulveseth om å bygge et leilighetskompleks på Nøstet.

Høyre, KrF og Arbeiderpartiet hadde på forhånd blitt enige om at Ulveseth må redusere fra fem til fire etasjer i bakkant - i tråd med innstillingen fra byrådet. Men de tre partiene plusset på igjen seks leiligheter byrådet fjernet.

Sydnes og Nøstet Velforening kommer trolig til å anke vedtaket inn for fylkesmannen, sier talskvinne Tone Tjemsland.

Velforeningen markerte sin motstand under befaringen før møtet. To kranbiler med tau spent mellom demonstrerte høyden på «veggen», og ungene myldret mellom politikerne med plakater.

Ingen blokk, takk, sto det på dem. Men blokk blir det.