Det er oppdaga store mengder av parasitten cimex lectularius i eitt av hybelhusa til studentsamskipnaden på Kaupanger.

Det lite sjarmerande dyret er noko flattrykt, om lag fem millimeter langt og tre til fire millimeter breitt.

Fleire av studentane har vore plaga av kraftig kløe etter å ha blitt bitne, skriv Sogn Avis.

Var nesten utrydda

— Det skal ikkje vere fare for overførbare sjukdomar som følgje av bitet, det blir mest som eit kraftig myggstikk. Men det er sjølvsagt ubehageleg for dei som opplever det, seier driftsleiar Rolf Partenyi.

Ifølgje ein skadedyrkontrollør han har snakka med, var veggdyret meir eller mindre utrydda i Noreg. Men på grunn av auka reiseaktivitet, er parasitten no på full fart tilbake.

Gass og frys

Alt av sengetøy, klede og madrassar er sendt på fryselageret til Sogn Folkemuseum. No blir hybelhuset sprøytebehandla, kostnaden blir i overkant av 20.000 kroner.

Partenyi er klar på at det ikkje er studentane som har hatt veggdyra med i kofferten, men vil ikkje på noverande tidspunkt seia noko om kven som skal betala rekninga.

— Det kan bli ei forsikringssak. Vi får sjå, seier han.