Samferdsleminister Liv Signe Navarsete står for den offisielle opninga av den nye tunnelen på riksvegen mellom Sogndal og Leikanger.

For litt over eitt år sidan fekk statsråden rasfaren i Fatla tett innpå seg. Då miste ei 24 år gammal kvinne livet då ein stein slo gjennom frontruta. Den omkomne var dottera til ei venninne av Navarsete.

Tunnelen er eit rassikringsprosjekt. I Fatlaberget har det gått i gjennomsnitt 20 registrerte steinsprang i året. Dette er klart mest i landet.

Sjølv om det har vore nære på mange gonger før, var dødsulukka i fjor haust den første sidan vegen blei opna for 71 år sidan. Arbeidet på tunnelen var då godt i gang, men det starta altså ikkje tidsnok.

Sjølve opningsseremonien tok til klokka 14. Etter planen skal samferdsleministeren klippe snora kvart over tre.

Fatlatunnelen er 2,2 kilometer lang. I tillegg er det bygt kring ein kilometer ny veg. Kostnadskalkylen var 182 millionar kroner. Vegen er delfinansiert gjennom bompengar. Førarane av vanlege personbilar må ut med 28 kroner å passere bommen.

USIKKERT: I snitt går det mer enn 20 ras/steinsprang på rv 55 Fatlaberget mellom Leikanger og Sogndal.
Apneseth, Oddleiv