Hovedløsningen, tunneler under Sørås forbi Lagunen, er både Bergen kommune og Statens vegvesen enige om. Disse tunnelene vil lede den fremtidige Europavei-trafikken til og fra Os utenom dagens vei forbi Lagunen.

Også trafikk til og fra Sandsli, Kokstad og Flesland vil forsvinne fra Lagune-området.

Men så er det uenighet mellom kommunen og vegvesenet om trafikken mellom Fana/Os og Flyplassvegen.

Rampe eller ikke rampe * Statens vegvesen står på at denne trafikken kan fortsette å kjøre Flyplassvegen over bakketoppen ved Rådalskrysset.

  • Byrådet i Bergen innstiller på at denne trafikken kan kjøre Flyplassvegen via dagens rundkjøring i Rådalskrysset mot Sandsli og Flesland. Men så vil byrådet at trafikken tilbake, mot Fana og Os, skal få en tunnelrampe under Sørås.

Bergen kommune ville aller helst hatt tunnelramper både til og fra i forbindelsen mellom Flyplassvegen og Fanavegen. Nå anbefaler byrådet i stedet en halv løsning, i håp om at Statens vegvesen skal kunne gå med på det.

God plass på Flyplassvegen Men regionvegsjef Signe Eikenes gjør det klart overfor BT at vegvesenet for lenge siden har varslet innsigelse både mot én tunnelrampe og mot to tunnelramper.

Grunnen er hensynet til trafikksikkerheten. Så mange avkjørsler blir mye å holde styr på over nokså korte avstander, er resonnementet.

Dessuten, argumenteter vegvesenet, vil det bli god plass på Flyplassvegen til denne tverrforbindelsen når nesten all gjennomgangstrafikk kjører tunnelen under Sørås.

Håper på forståelse

Byråd for samferdsel, Lisbeth Iversen, KrF, håper likevel å komme til en forståelse med vegvesenet. Hvis ikke, og hvis bystyret vedtar byrådets innstilling, risikerer Rådalskrysset å havne i bakleksen i forhold til Nasjonal Transportplan 2010-2015. Byrådet skriver selv i sakspapirene at bystyret må gjøre gyldig vedtak i denne saken senest i desember 2007 for å rekke revisjonen av Nasjonal Transportplan.

ILL: STATENS VEGVESEN/BT