Planforslaget innebærer at fem ulike undervisningssteder samles på et høyskoleanlegg og at flere av de eksisterende bygningene reguleres til spesialområde bevaring og integreres i høyskoleanlegget. Sentralt i området anlegges en åpen plass, og skolens idrettsbaner plasseres i øst og sør.

planen innebærer også at det bygges 150 parkeringsplasser for biler og 900 sykkelplasser. Området får meget god kollektivdekning, da det er i nærheten av Inndalsveien som planlegges å få bybanestopp.