Etter at KrF gikk ut av byrådet i juni, er byrådspartiene H og Frp i mindretall i bystyret. KrF har programfestet at de er for å innføre køprising i Bergen.

I dagens bystyremøte benytter de sjansen til å fatte vedtak om dette. (Se forslaget til vedtak i faktaboksen til høyre).

Det satte sinnene i kok i bystyresalen.

Gruppeleder for Dag Skansen mener KrF bryter med det politiske grunnlaget som de vedtok da de underskrev en byrådsplattform med H og Frp.

Hjelper ikke miljøet

Han viser til byrådsplattformen fra 2011, som sier at byrådet heller ønsker å innføre «miljødifferensierte» bompriser. Dette vil bety at biler som forurenser mest, betaler mest.

— Det betyr at den som forurenser skal betale. Vi ønsker ikke en tidsdifferensiering av bompengene (køprising). Det vil ramme alle kjøretøy likt, uavhengig av hvem som forurenser mest.

Skansen viser til at Bergen kommune har søkt regjeringen om å innføre slike miljødifferensierte priser. Svaret skal komme fra regjeringen i løpet av høsten.

— Jeg synes det er rart at ikke oppisisjonen kan vente i tre måneder på et svar, sa Skansen fra talerstolen rett før klokken 17.00 i ettermiddag.

Han fikk raskt svar fra Byluftlistens Endre Tvinnereim.

— Vi har ventet i tre år uten at noe har skjedd.

Bekymringsfullt

Diskusjonen om tidsdifferensierte bompenger begynte allerede i formiddag.

Da fremmet Venstre en interpellasjon om saken. Byrådspartiene H og Frp motsatte seg imidlertid behandling av køpris-forslaget. Ifølge bystyrets reglement kan en sak avvises dersom 1/3 av bystyret motsetter seg behandling av en interpellasjon.

Problemene lot seg derimot ikke feie under teppet. Klokken 16.30 ble forslaget om køprising gjentatt da bystyret skulle behandle årsmeldingen om luftkvaliteten i Bergen. Her ble interpellasjonen fremmet på nytt - og fikk stemmene til Ap, SV, Rødt, KrF, Venstre, Sp, Byluftlisten og Miljøpartiet De Grønne.

Bekymret Høyre

Debatten var en halv time. Høyres Asle Wingsternes var en av mange som uttrykte at han er «veldig bekymret».

— Vi er bekymret for de familier og barn som skal levere og hente i barnehager i Bergen, og på trening eller andre fritidstilbud etter skoletid. De rammes av dette paniske kravet om køprising.

Han mener en slik hasteavgjørelse i denne saken vil føre til at politikerne vedtar dårlige løsninger for å bedre luften i Bergen.

Marte Mjøs Persen i Ap ønsker at dette innføres i år, slik forslaget anbefaler. Hun peker på rapporten fra Urbanet Analyse som viser at tiden folk bruker i kø vil reduseres med 20 prosent om han innfører dette, og at utslippene fra køene blir dramatisk mindre.

— London og Stockholm har gode resultater å vise til når de har innført dette.

Avliver myter

Tor Woldseth (FrP) mener det er mest miljømessig riktig å la forurenser betale.

— Tidsdifferensiering av bompengene har lite med miljø å gjøre. Det handler om en skattemessig vridning mot dem som gjerne har det vanskeligst fra før, nemlig barnefamiliene.

Erlend Horn i Venstre protesterte mot dette.

— Denne debatten krever at vi avliver noen myter, og det er at dette rammer barnehagefamilier spesielt. Det er ikke tilfellet i denne saken. Jeg anmoder Høyre og Frp om å forholde seg til de rapportene som er lagt frem, og de faktaene som er presentert. Da kan vi ha en skikkelig debatt. De som blir rammet av denne saken er middelaldrende menn som kjører alene.

Trygve Birkeland i KrF peker på at byrådet snakker om at det skal bli så mange flere innbyggere i fremtiden.

— Det betyr at tilgang på vei i økende grad blir et knapphetsgode

- Velkommen etter

Tina Åsgård presiserte at SV gikk på valg for køprising allerede i 2007. Hun er glad for den økte støtten.

— For SV handler dette om å ta hensyn til folkehelsen og klimaet. Vi kan ikke løse disse utfordringene bare ved køprising, men det er en sentral del av løsning.

Endre Tvinnereim fra Byluflisten avviser kontant påstandene om at køprising ikke vil hjelpe på luftforurensingen i Bergen.

— Det er nettopp i rushet bilister må betale mest, slik at dem som rammes er dem som forurenser mest. Dette handler om å spre trafikken utover døgnet. Kø i seg selv skaper forurensing. Start- og stopping medfører økt forurensing.

Ap, MDG og Sp foreslo også et tilleggsforslag der de definerte at rushtid skal defineres som tidsrommet 07-09 og 14-17, og at bompengesatsen i dette tidsrommet øker fra 20 til 45 kroner.

Forslaget fikk ikke flertall.

PRESSES: Dag Skansen (H) og Tor Woldseth (Frp) er alt annet enn fornøyd med at flertallet i Bergen bystyre ønsker å innføre køprising allerede i 2014.
Rune Nielsen