Har du krav på erstatning? Se her!

Vedtaket innebærer at kommunen tar ansvar for giardia-utbruddet etter produktansvarsloven.

Det betyr igjen at alle som kan dokumentere økonomiske tap som følge av giardia-smitte fra Svartediket, har krav på penger. Hver enkelt skal få individuell behandling.

Kommuneadvokat Helge Strand har tidligere landet på at Bergen kommune er erstatningspliktig overfor de over 1300 som ble smittet av parasitten.

Allerede før jul konkluderte jussprofessor Kåre Lilleholt i BT med at kommunen etter alt å dømme var erstatningspliktig etter produktansvarsloven.

Uavhengig gransking

Bystyret gikk også inn for en uavhengig gransking av smitteskandalen. Kommunepolitikerne vil ha svar på:

  • Hvorfor giardia-utbruddet oppsto?
  • Hvor trygg Svartediket er somdirkkevannkilde i tiden som kommer?
  • Må tiltak fremskyndes for at vannsikkerheten skal ivaretas?
  • Fikk de som ble berørt av smitten den informasjonen og hjelpen de trengte?
FOTO: RUNE SÆVIG