Kommunestyret i Lindås vedtok torsdag kveld at kommunen vil være med på Nordhordlandspakken — bomringen som skal gi nye veier i regionen.

— Det var en lang debatt, men den var ryddig og svært engasjerende, som jo samferdsel er, sier Astrid Aarhus Byrknes (KrF) ordfører i Lindås.

Blir bompenger

Hun forteller at kommunestyret hadde noen tilleggspunkt og endringer i prioriteringene.

— Men bompengefinansiering blir det. Innretningen på pakken og finansiell ramme er lik forslaget fra regionrådet, forteller hun.

Pakken ble vedtatt med 26 mot fem stemmer.

Frp tapte

Bomringen har vært kontroversiell i Nordhordland, ikke minst i Lindås. Frp varslet i forkant av kommunestyremøtet at de ville foreslå å legge ned hele Nordhordlandspakken.

— Hver kommune får heller jobbe for de sakene som ligger i sin kommune, sa Bjarte Vatnøy (FrP) til avisa Nordhordland.

De mener pakken er så oppsplittet og representerer så mange ulike interesser at det ikke er noen rød tråd i den lenger.

Men partiet fikk liten støtte i kommunestyret.

— Dette er svært gledelig. Nå ser vi frem til videre behandling i fylkesting og storting, sier Byrknes.

nordhordlandspakken_kart.pdf