Bystyret satte onsdag punktum for ti års krangel om et planlagt boligfelt øverst i Nygårdslien, da reguleringsplanen for prosjektet ble endelig vedtatt.

Det skjer etter at Fylkesmannen og NVE har trukket sine innsigelser mot planene, som åpner for å bygge tre blokker med rundt 80 leiligheter øverst oppe i Nygårdslien på Laksevåg. Dessuten er det planlagt fire mindre bolighus lenger nede.Området ble i 1956 regulert til småhusbebyggelse. Der blokkene nå er tegnet inn, var det tidligere regulert til 22 eneboliger.

Omstridt vei

For å få vei til opp til boligområdet, må det bygges en ny vei med store murer, som tar deler av mange hager i området. Protestene mot prosjektet har vært store i tidligere runder, og reguleringsplanen har flere ganger blitt omarbeidet.

Sist ble den endret i høst, etter mekling mellom Fylkesmannen og kommunen. Fylkesmannen hadde lagt ned innsigelse mot prosjektet, blant annet fordi det ligger delvis innenfor grensen til Byfjellene, ved inngangsporten til Damsgårdsfjellet.

Trafikksituasjonen har også vært omstridt. Beboerne i området og foreldre ved Nygårdslien skole har ment at den nye veien og krysset ville gjøre barnas skolevei farligere. Det har derfor vært store demonstrasjoner både i Nygårdslien og utenfor Rådhuset når saken har vært diskutert.

— Alle er enige

— Nå setter vi punktum og får vedtatt denne planen. Alle er enige om at både bebyggelsen og veien nå er blitt bra, sier Dag Skansen, Høyres gruppeleder i bystyret.

— Men naboene er vel fortsatt ikke fornøyde?

— Noen vil selvsagt fortsatt være imot en slik utbygging. Men Fylkesmannen er tilfreds, og jeg opplever at skolen også godtar veiløsningen slik den er nå.