Derfor kunne også representanter for alle partier, også de to som ikke ville ha anlegget på badelandstomten, finne glede i den enigheten som var oppnådd. Men økonomien er høyst usikker, noe både Høyres og Frps representanter var inne på i sine innlegg.

— Det var svært nyttig at Høyre forrige gang saken var oppe fikk den ut på en omfattende ny runde. For etter at byrådet hadde avlevert sin innstilling var svømmeanlegget sendt ut på en usikker svømmetur, sa Høyres Henning Warloe.

Han henviste til planene om at anlegget kunne legges til Solheimsviken og bli en del av en byarena der. Frps Gunnar Bakke var opptatt av økonomien.

— Dette er et vedtak om plassering, men et vedtak uten penger. Vi burde lett etter alternative finansieringsmåter, gjerne i samarbeid med private. Et vedtak uten en realistisk finansiering skaper voldsomme forventninger hos svømmerne, men er det ikke økonomi i dette vil det bli en gedigen skuffelse, sa Bakke.

KrFs Trygve Birkeland mente det var positivt at man ikke gikk inn for Høyres og Frps alternative plassering på Nygårdstangen.

— Saken er nå kommet inn i et greit spor. I vedtaket sier vi at at dette anlegget skal innarbeides i økonomiplanen, og dermed har vi sagt det vi skal om finansiering.

Finansbyråd Trond Tystad tok i sitt innlegg opp problemene rundt finansiering. Anlegget kan komme på inntil 180 millioner kroner. Foreløpig har kommunen med tippemidler og tilskudd fra fylket skaffet 80 millioner.

— Enten må vi få mye mer i tippemidler, eller så må det bevilges mer av kommunen. Og det vil også kreve at idretten er villig til å prioritere dette anlegget fremfor andre idrettsanlegg.