Torsdag skal en av Bergens største private reguleringsplaner de siste årene vedtas i komité for miljø og byutvikling. Høyteknologisenteret har jobbet med planen i flere år.

Planen for Marineholmen utgjør 80 mål på det gamle verftsområdet til Mjellem & Karlsen. Ti store kontorbygninger skal bygges i området. I tillegg omfatter reguleringsplanen den nye gangbroen over Damsgårdssundet og den etter hvert verdensberømte kunstgressbanen på Møhlenpris.

Corner er mål

For å ta banen først: Reguleringsplanen legger opp til at «Møllaren», som er byens eldste stadionanlegg, endelig skal få sitt fjerde cornerflagg.

Det manglende cornerflagget er blitt en turistattraksjon etter at krøllgresset ble lagt i 2005. Da viste det seg at det ikke var plass både til full bane og fortauet som Statens vegvesen bygget langs Thormøhlens gate. Dermed måtte Djerv pent nøye seg med tre hjørner på banen sin. Siden har det vært en rekke forsøk på å finne en løsning, uten hell.

Nå foreslås det å flytte fortauet til andre siden av det verneverdige trebygget Thormøhlens gate 45. Dermed kan banen utvides uten å ta av veiens kjørebredde. Men fortsatt krangler partene om de siste 80 centimeterne, som ifølge Djerv er avgjørende for at banen kan brukes til 3. divisjonsspill. Forslaget slik det ligger nå innebærer at banen kuttes til minimumsstørrelsen 100 x 60 meter.

Broen blir lavere

Også Havnevesenet er misfornøyd med reguleringsplanen. Deres misnøye gjelder gangbroen over Damgsårdssundet, som får lavere seilingshøyde enn tidligere forutsatt.

Når den er lukket, vil broen ha en seilingshøyde på 4,5 meter og en seilingsbredde på 20 meter. Det er to meter lavere og ti meter mindre i bredde enn den opprinnelige planen.

Havnevesenet har protestert mot denne reduksjonen, som de mener vil hindre den alminnelige ferdsel til sjøs. De peker blant annet på at havnevesenets egen inspeksjonsbåt krever en seilingshøyde på fem meter.

Byråd Øistein Christoffersen (Frp) mener hensynet til økonomien og utformingen av broen er viktigere.

«Det er gang— og sykkeltrafikken over Damsgårdssundet som er det primære, ikke båttrafikken gjennom sundet» skriver Christoffersen i saksutredningen. Han peker på at broen kan åpnes ved behov, og at seilingshøyden under Gamle Nygårdsbro er enda lavere.

Nei til glassbygg

Hoveddelen av planen er likevel kontorbyggene i seks etasjers høyde som skal bygges mellom den nye broen og Høyteknologisenteret. Der har byrådet innvendinger mot en del planlagte takbygg og et planlagt glassbygg som skulle binde sammen to av kontorbyggene.

Et slikt mellombygg vil ikke sikre den åpenheten og den offentlige karakteren som er ønskelig i dette området, mener kommunen. Byrådet ønsker også en bestemmelse om at det ikke kan bygges før opparbeidelsen av offentlige torg og kaipromenade er sikret.

Hva synes du om planene? Si din mening her.

BJERK OG BJØRGE (ILL)