«Bystyret konstaterer at en bybane eller lyntrikk vil kreve statlig medvirkning finansielt.»

«Det er et sentral element at kollektivtransporten i Bergen gis den samme forholdsmessige støtte som i Oslo.»

«Det gis prioritering til et nytt attraktivt kollektivsystem hvor staten er med og investerer og sikrer nødvendig driftsstøtte. Det startes bygging av bybane/lyntrikk senest i år 2002 gjennom at traseene bygges etappevis og utnyttes som kollektivkorridorer frem til bybanen/lyntrikken kan starte opp.»