I dag kom resultatene av kartleggingen av tolv nye sykehjem, aldershjem og dagsentre. Det viser behov for oppussing og utbedringer til 279 millioner kroner de neste ti årene. 7,2 millioner kroner må brukes på strakstiltak.

Dette er en del av kommunens arbeid med å kartlegge vedlikeholdskostnaden for kommunens helsebygg.

— Dette er betydelige summer, men må settes i perspektiv: De foregående ti årene har byrådet investert over 2,65 milliarder kroner bare på nybygg og oppgraderinger av sykehjem, sier helsebyråd Hilde Onarheim (H).

Nedslitt, utdatert og med lekkasjer

Blant byggene som er undersøkt er Sandviken dagsenter som ifølge rapporten er nedslitt, lite funksjonelt, og ikke godt nok tilpasset brukerne. De tekniske anleggene er også utdaterte.

På Slettemarken sykehjem har man funnet et stort utvendig vedlikeholdsetterslep. Det er registrert lekkasjer flere steder, og vinduer og dører er ikke tilfredsstillende.

Les alle rapportene her.

Bedre enn i fjor

Like før jul i fjor kom kommunen med de første resultatene fra sine undersøkelser av helsebygg. På de ti byggene som var undersøkt den gangen var det et behov for utbedringer for 400 millioner kroner de kommende ti årene. 28 millioner kroner måtte brukes på strakstiltak.

Onarheim understreker i en kommentar på kommunens nettsider at denne runden med undersøkelser viser et betydelig mindre behov for vedlikehold enn den som ble gjort i fjor.

— Mange av byggene som er kartlagt i denne runden trenger ordinært vedlikehold. Det er gjort godt arbeid med disse byggene, skriver hun.

Hun skriver også at byrådet vil legge frem en plan for helsebyggene, og bruke kartleggingen til å prioritere.

- Betydelige beløp

I opposisjonen er de glad for at kartleggingen er underveis.

— Det er betydelige beløp, men det er bra at vi får tilstandsrapportene. Nå haster det å få oversikt over det som gjenstår. Den ene siden er det økonomiske, det er Ikke bare sykehjem, men også skoler, idrettsbygg og kanskje barnehager som skal vedlikeholdes og kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon. Det andre er at dette handler om helsen til de som bor på sykehjemmene i dag, sier Marte Mjøs Persen, leder av Arbeiderpartiet i Bergen.

Hun mener byrådet ikke kan skylde på andre enn seg selv for at situasjonen nå er akutt for noen av byggene.

— Det var først da det ble satt press på byrådspartiene i forbindelse med etterslepet på skolebyggene at det begynte å skje noe, sier hun.

Skal behandles i byrådet

Hun er likevel mest opptatt av at kommunen fra nå av må få til bedre planer for vedlikehold.

— Nå begynner vi å få oversikten, og så får vi legge gode planer. Vi må greie å snu denne trenden. Det vil også bli mye rimeligere for kommunen på lang sikt å være i forkant med vedlikeholdet, sier Persen.

Byrådet skal i sitt neste møte behandle sak om den siste rapporten. Saken skal så videre til bystyret.

Trenger 151 millioner til idrett

Også 13 av til sammen 50 kommunale idrettsbygg er kartlagt. Her anslår de eksterne granskerne at kommunen må ut med 151,3 millioner til vedlikehold over ti år.

De 13 idrettsbyggene er:

 • Leikvang friidrettshall og garderobehus
 • Nordnes garderobehus
 • Nordnes sjøbad
 • Nymark garderobehus
 • Skansemyren idrettsanlegg
 • Varden stadion og garderobehus
 • Bjarghallen
 • Flaktveit idrettshall
 • Fysak allaktivitetshus
 • Mathopen idrettshall
 • Sandslihallen
 • Vadmyra idrettshall
 • Åsanehallen. Rapporten kan leses her.
GOD STAND: Arna Helseheim er et av byggene som er godt vedlikeholdt. Kommunen anslår tiltak til rundt 30 millioner kroner de neste ti årene.
Ørjan Deisz
TEKNISK UTSKIFTNING: Åstveit sykehjem er også godt vedlikehold, men har et teknisk anlegg som snart må utbedres.
Tor Høvik (Arkiv)