— Dette er første gongen han svarar ja på spørsmålet om straffeskuld etter siktinga. Ut over dette har han ikkje forklart seg om noko nytt, seier politiadvokat Knut Broberg ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

Overfor bt.no understrekar Broberg at det ikkje er kome fram avgjerande, nye opplysningar i saka.

— Han har jo også tidlegare erkjent å ha tatt kvelartak på avdøde, påpeikar Broberg.

Den 35-årige Hashin vart pågripen i Nederland tidleg i januar i år, og har vore helden fengsla etter såkalla kontorforretningar i tingretten. I går var såleis første gong at Hashin personleg møtte framfor dommaren.

Han blir no fengsla fram til saka startar i slutten av april.

Hedda Karterudseter vart funnen kvelt på internatrommet sitt ved Sogndal folkehøgskule den 28. oktober i fjor.