Som tidligere meldt i Bergens Tidende, aksjonerte politiet før helgen mot et hus i en av nabokommunene til Bergen. Politiet hadde fått informasjoner om at mannen som disponerte huset, hadde tilbudt vaskebjørner for salg. Dette er dyr som ikke er tillatt innført til Norge. Årsaken er blant annet at vaskebjørnene formerer seg raskt, blir nærgående og plagsomme for folk. De kan også bære rabiessmitte.

Stasjonssjef Norvald Visnes ved Fana politistasjon sier til Bergens Tidende at mannen som har stått for den ulovlige dyreinnførselen, var i politiavhør i går.

Vil lete etter dyrene

— Mannen innrømmet at han har innført to vaskebjørner og fem sibirstripe-ekorn, sier Visnes. - Politiet har beslaglagt fire ekorn som vil bli avlivet. Mannen har ikke lenger noen av dyrene i sin besittelse. Han har forklart hvor de to vaskebjørnene og det ene ekornet er blitt av. Vi vil nå sjekke disse opplysningene og forsøke å finne dyrene, sier Visnes.

— Vil mannen bli straffet for den ulovlige innførselen?

— En politijurist avgjør eventuell reaksjon. Men jeg antar mannen vil få en bot, sier Visnes.

Stasjonssjefen forteller at de beslaglagt ekornene ikke er avlivet. Direktoratet for naturforvaltning som er den instans som formelt kan kreve ulovlig innførte dyr avlivet, ønsket å avvente avhøret av mannen.

Seksjonssjef Terje Bø i DN sier til BT at det i løpet av kort tid vil bli gjort formelt vedtak om å kreve dyrene avlivet.

- Alvorlig sak

— Ulovlig importerte dyr tilfaller Viltfondet. DN disponerer fondet og avgjør hva som skal skje med beslaglagte dyr og kan vedta avliving. Et slikt vedtak har dyreeieren anledning til å anke inn for Miljøverndepartementet. Det kan derfor ta noen dager før avlivingen av de aktuelle dyrene blir effektuert, sier Bø.

— Vi ser svært alvorlig på saken. Det finnes mange eksempler i inn- og utland på at ulovlig importerte dyr kan skape store problemer. Dyrene kan blant annet ha sykdommer som kan bli overført til dyr i den norske faunaen, sier Bø.

<b>ULOVLIG:</b> Vaskebjørner er sterkt uønsket i Norge, og ulovlige å importere.
Arkiv