I går samlet de tre representantene i overformynderiet på Askøy seg til ekstraordinært møte. Der gikk de gjennom alle dokumentene i saken på nytt, etter at BT i en serie artikler har omtalt hvordan en umyndiggjort kvinnes tomt ble solgt på billigsalg. Kjøper var sønnen til kvinnens verge.

— Vår konklusjon er at eiendommen burde vært annonsert og lagt ut for salg på det åpne markedet. Det skjedde ikke, og det må vi i ettertid ta selvkritikk på, sier overformynder Erik Kjær Mjøs på Askøy.

Ifølge overformynderen gir saksdokumentene ingen svar på hvorfor tomten ble solgt kun på grunnlag av en mangelfull takst.

Henter inn ny takst

Fylkesmannen i Hordaland bestemte torsdag at de vil granske tomtesalget på nytt, på bakgrunn av det som har kommet frem i BT. Nå vil også overformynderiet på nytt gå grundig inn i saken. Målet er å finne ut om den umyndiggjorte kvinnen kan ha krav på penger fra overformynderiet etter måten salget ble gjort på.

— Vi vil hente inn minst en ny takst, fra en godkjent, seriøs og erfaren takstmann med kunnskap om markedet på Askøy. Vi vil også undersøke hva vi kan finne ut om eiendomsprisene i dette området på den tiden salget skjedde, sier Mjøs.

De to uavhengige takstene som Bergens Tidende har hentet inn, konkluderer med at tomten var verdt mellom 300.000 og 350.000 kroner i 2000 - mer enn det dobbelte av salgssummen.

Uvisst hvorfor det ble solgt

— Dersom vi kommer frem til en differanse som er like stor, taler det klart i retning av at overformynderiet må foreta seg noe og utbetale en kompensasjon, sier Mjøs.

Spørsmålet om hvorfor tomten i hele tatt ble solgt, har overformynderiet ikke gått nærmere inn i. Den umyndiggjorte kvinnen hadde en likningsformue på over 900.000 kroner, var innlagt på institusjon og hadde tilsynelatende ikke behov for å omsette tomtens verdi i kontanter.

Ingen kritikk mot vergen

Settevergen som ble oppnevnt på grunn av slektskapet mellom vergen og kjøperen har uttalt at hans befatning med saken «var bare å skrive under på et papir overformynderiet var oppom med».

— Det settevergen har uttalt taler for seg selv, sier Mjøs.

— Hva legger du i det?

— Det er ikke bra dersom fremstillingen i Bergens Tidende er korrekt. Men dette vil jeg ikke si så mye om; det er vanskelig for oss å vite hva slags informasjon settevergen fikk fra overformynderiet.

Når det gjelder vergens rolle i saken, har ikke overformynderiet funnet grunnlag for kritikk. Tomtekjøperens mor er fortsatt verge for den umyndiggjorte kvinnen.

— Vi kan ikke se at hun har gjort noe som er så klanderverdig at hun bør skiftes ut. Hun har gjort en stor innsats for denne kvinnen gjennom mange år. Men vi ser at overformynderiet skulle vært ekstra påpasselige når kjøperen var vergens sønn, sier overformynder Erik Kjær Mjøs.