HANS K. MJELVA

I går fikk byrådet og Frp gjennom bemanningskutt i eldreomsorgen i Bergen. Sentralt i argumentasjonen sto en rapport fra kuttspesialistene i konsulentselskapet Agenda.

RVs bystyrerepresentant og partileder Torstein Dahle har gått gjennom og funnet flere feil i rapporten, som han karakteriserer som «pervers».

Rapporten viser blant annet at mens Bergen har 2,8 brukere per årsverk i hjemmetjenesten, har Kristiansand hele 6,3 brukere. Bergen er her på linje med de andre storbyene, men tallet fra Kristiansand gjør at Agenda konkluderer med at «dette tyder på at produktiviteten i hjemmetjenesten i Bergen ikke er spesielt høy».

Dahle viser at i bakgrunnstallene, de såkalte Kostratallene, er rapporterte årsverk oppsiktsvekkende lavt i Kristiansand. Hadde de vært rett ville hver ansatt i hjemmetjenesten der tjent 560.000 kroner i året.

— Det er klart at Kristiansand her har gjort en feilrapportering, sier prosjektleder Kaare Granheim i Agenda, når vi gjør han oppmerksom på tallene.

— Går ikke dere inn kontrollerer Kostratallene?

— Nei, ikke med mindre vi ser på det som særlig viktig for konklusjonen, sier Granheim.

Han mener med andre ord at feilen ikke er særlig viktig. Det som betyr noe er de samlede kostnadene, sier han.

Her også mener Dahle at det er store feil, fordi det i Bergens tall ligger 250 millioner kroner i såkalt internhusleie mens disse ikke er med for Kristiansand. Det ville i så fall undergrave hovedkonklusjonen i rapporten, om at det er 515 millioner kroner å spare årlig hvis Bergen hadde vært drevet som Kristiansand.

Granheim sier dette er feil, fordi Kristiansand har inkludert energi- og renholdskostander i sine tall. Ifølge hans beregninger er forskjellen bare 85 millioner kroner.

— Så forskjellen mellom Kristiansand og Bergen er 515 minus 85, altså 430 millioner?

— Ja, sier Granheim.