— Dette vil vi gjøre noe med, sier Evjen, som er daglig leder i det helkommunale aksjeselskapet. Kommentaren gjelder BT-reportasjen i går om undersøkelsen som elever ved Bergen Handelsgymnasium har gjennomført. Den konkluderer med at bilistene er forvirret og vet for lite om hva lysene betyr.

— Vi tar selvkritikk og må innrømme at vi ikke har vært flinke nok til å informere. Dette kommer til å bli tema når Veikontoret, Bro og Tunnelselskapet og vi skal ha et møte for å oppsummere erfaringer så langt med det nye Autopass-systemet. Etter det som er kommet frem, blir vi nødt til å informere bedre, sier Evjen.

- Fungerer bra

— Da vi som de første i Europa satte i gang et helautomatisk system for innkreving av bompenger, var vi klar over at vi ville få en del «barnesykdommer» med systemet og utstyret. Det har vi fått. Men så langt synes jeg tross alt at det fungerer bra. De fleste bilistene jeg har snakket med synes det er greit at de slipper å stoppe for å betale. Trafikken glir også bedre enn før. Unntaket er i Sandviken der det vil ta tid før det fysisk er lagt til rette for at det skal bli bedre trafikkflyt, sier Evjen.

— Hvordan mener du om reiselivsdirektør Ole Warberg sitt forslag om å la turistene kjøre gratis?

- Alle skal betale

— Det kunne vært hyggelig. Men vi mener at alle skal betale. Samtidig har vi sagt at dersom det er umulig, vanskelig eller for dyrt å kreve inn penger fra turister som kjører en og to ganger inn i Bergen, da skal vi ikke fremme krav om betaling. Det blir for kostbart å kreve inn så små beløp, sier Evjen.

— Vi kan ikke sende brev i posten og kreve pengene for slike små pengebeløp. Porto på brev med krav om betaling, vil koste så mye at det ville bli lite overskudd av å gjøre det på denne måten. Et annet alternativ ville være å kjøpe tjenester fra utenlandske selskaper som har spesialisert seg i å spore opp og kreve slik betaling fra bilister. Også med en slik ordning vil utgiftene bli høyere enn de beløpene vi har krav på fra bilistene. I praksis vil det altså si at turister kan kjøre en gang og to inn i bompengeringen uten å bli krevd for bompenger, sier Evjen.

Gråsoner

— Men da tilsier vel sunn fornuft at man bør gå åpent ut og si at turister kan passere gratis inn til Bergen?

— Nei, det finnes gråsoner for hvem som kan bli gitt et slikt betalingsfritak. La meg nevne to eksempler: Mange utlendinger bor og jobber i kortere og lengre perioder i Bergen. En god del bergensere kjøper bruktbiler i utlandet og kjører lenge i Bergen på utenlandske skilter før de omregistrerer bilen. Det er ikke rettferdig at disse utenlandskregistrerte bilene skal slippe å betale hvis de kjører mye inn i bompengeringen, sier Evjen.

Kontoutdrag på nett

— Reiselivsdirektør Warberg etterlyser respons fra dere på invitten om å samarbeide om informasjon til turistene om Autopass-ordningen?

— Warberg har helt rett i at reiselivsbransjen kan være en god medspiller for oss om informasjon til turistene. Vi kommer til å ta imot denne invitten, sier Evjen.

Lesere har henvendt seg til BT og spurt om det blir mulig å få kontoutdrag slik at Atuopass-kundene kan etterkontrollere trekk på kontoen.

Om dette sier Evjen at det skal bli lagt opp til at man via internett kan sjekke bruk av kontoen på liknende måte som man kan sjekke nettbankkontoen sin.

FORVIRRENDE LYS: Denne bilisten får grønt lys, men hva betyr nå det? Bergensbilistene vet for lite om hva Autopass-lysene betyr. Men nå lover bompengeselskapet bot og bedring.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ