JØRN-ARNE TOMASGARD

jorn.tomasgard@bt.no

Vedlikeholdsbehovsplanen viser at kommunen sliter med et etterslep på 580 millioner kroner for nødvendig vedlikehold på kommunale bygg. 370 av disse millionene gjelder undervisningsbygg. Bystyret vedtok i møte 21. juni i år midlertidig å redusere vedlikehold på eiendommer med 25 millioner kroner.

«BBE KF prøver så langt som mulig å ta det byggfaglige ansvar, men med det nedtrekket BBE KF har fått, klarer vi ikke det og heller ikke følge opp gjeldende lover, forskrifter og regler. I noen tilfeller vil dette være lovstridig», heter det i en rapport fra den kommunale avdelingen Bergen Bygg og Eiendom KF (BBE).

Ikke penger til vedlikehold

I rapporten heter det at BBE ikke vil tåle mer enn 15 millioner kroner i nedskjæringer hvis de skal unngå å opptre lovstridig og ivareta brukernes sikkerhet for liv og helse.

— All erfaring tilsier at det kommer en myndighet med loven i hånd og sier vi må gjøre utbedringer. Da er det lovstridig hvis vi ikke gjør det, sier direktør Dagfinn Øvrebotten i BBE. Pengene til utbedringer ikke finnes. Krav fra tilsynsmyndigheter må avventes ut året. I dag hevder Øvrebotten at kommunens bygg ikke er i strid med loven.

— Men det er praktisk talt ingen penger til noe planlagt vedlikehold. Det kan bli dramatisk, mener han.

Fare for liv og helse

«Avdelingen vil forsøke så langt som det er mulig å ivareta brukernes sikkerhet. Vi vil prioritere fare for liv og helse. Denne målsettingen er vanskelig å etterkomme med dagens budsjettsituasjon», heter det i rapporten, som er undertegnet av Øvrebotten selv.

Planlagte prosjekter som ikke er igangsatt, blir øyeblikkelig lagt på vent til senere år. Rørleggeravtalen er sagt opp, og avtalen med branninspektørene ved byggvedlikehold er også satt en strek over. Det blir ingen kontroll av nødaggregatene ved sykehjemmene eller i tilfluktsrommene. Inneklimaprosjekt blir vanskelig å gjennomføre.

Bekymret rektor

Rektor Berit Strand Karlsen ved Ny-Krohnborg skole er bekymret over forfallet i bygningsmassen.

— Vi har hatt problemer nå i regnværet med lekkasjer i korridorene. Det er tydeligvis noe med taket. Ting som skal gjøres med skolen er utsatt og utsatt på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Vi er bekymret, sier rektor.

Hun sier at det er beregnet at skolebygningen trenger 16 millioner kroner til opprusting. På spørsmål om hun tror inneklimaet på skolen er lovstridig, svarer hun:

— Vi har problemer med fukt og mugg, og det gir problemer med inneklimaet. Det er 352 elever fra Løvstakksiden som går på skole i bygningen fra 1924. Ny-Krohnborg skole ligger som et landemerke ovenfor Danmarks plass. ý Det er en flott, verneverdig 80 år gammel bygning som er solid bygget. En ting er at verdien blir forringet når bygningen forfaller, en annen ting er trivsel og inneklimaproblematikken for elever og ansatte, sier Berit Strand Karlsen.

Klasserom går foran

Skolebyråd Hans-Carl Tveit er fortvilet over situasjonen. Han sier lånerestriksjoner gjorde at kuttene måtte gjøres.

— Vi står overfor valget mellom faktisk å skaffe undervisningsrom, og kvalitetsforbedring. Da må undervisningsrom gå foran, sier han og legger til at det er satt av midler til vedlikehold i økonomiplanen i årene som kommer.