Det er ikke lett å være miljøvennlig. Samtidig som myndighetene oppfordrer oss til å fyre med ved for å spare på strømmen, fører røyken fra pipene til at luftkvaliteten i storbyene blir ytterligere forverret.

Dyrere strøm, mer utslipp

– Det er helt klart motstridende interesser mellom den nasjonale energipolitikken og lokale miljømålsetninger. Mindre strømbruk gir større utslipp av svevestøv i byene, bekrefter seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk institutt for luftforskning.

Ved langvarig kaldt og tørt vær oppstår en ond sirkel som skaper den drastiske økningen i forurensning som Bergen har opplevd den siste uken. For det første skaper de klimatiske forholdene et lokk av stillestående luft over byen, noe som øker konsentrasjonen av svevestøv og nitrogendioksid. Men i tillegg øker selve utslippet av svevestøv, først og fremst fordi folk fyrer opp peiser og ovner.

Halvparten av utslippet

— På disse dagene med sprengkulde utgjør vedfyring opp til 50 prosent av det totale utslippet, mens biltrafikken står for rundt 30 prosent. Det vil si at vedfyringen bidrar kraftig til å forverre situasjonen, forteller Tønnesen. Seniorforskeren understreker at bilene er den desidert største forurensningskilden i løpet av året som helhet.

— Jeg vil ikke kritisere myndighetenes energipolitikk, men bare konstaterer at det er to sider av saken. Oppvarming med elektrisitet er uten tvil den reneste løsningen i storbyene, sier Tønnesen.

Bergen på topp i utslipp

Takket være regnfulle vintre er Bergen tradisjonelt mindre plaget av svevestøv enn både Oslo og Trondheim. Når det gjelder direkte utslipp fra bilmotorer, derimot, ligger Bergen på topp.

— Bergen har fortsatt et overraskende stort problem med nitrogendioksid, til tross for at katalysatorer burde ha gjort kål på det problemet. Årsaken er nok fjellene rundt byen, som hindrer utskiftning av luft, sier Tønnesen.