Grieghallen-garasjen er ikke noe vakkert syn for tiden. Mye regn i kombinasjon med anleggsarbeid på gatenivå utenfor har fått betongmurene til å sprekke og malingen til å forsvinne fra veggene. Det ser slitent ut.

Grieghallen-direktør Gert Atle Gundersen bekrefter at kombinasjonen ekstremt mye nedbør og arbeidssituasjonen utenfor og på taket av garasjeanlegget har medført en del ekstra problemer i det siste.

Vann fra Høyden

— Det er en overgang, sier han. Det som skjer er at grøfteanleggene ut mot Nygårdsgaten ennå ikke er ferdiggjort. Det betyr at vannet som kommer ned langs fjellsiden fra Nygårdshøyden, ikke har noe sted å renne.

— I stedet forsvinner det i gategrunnen og bidrar til at vann trenger inn på steder der det ikke er meningen at det skal være. Det er dette fenomenet som fører til mye fuktighet og skader på maling og betong i trappehusene, sier Gundersen.

Når anleggsarbeidet er ferdig, skal vannet ledes ned i kanaler og pumpes ut i det offentlige ledningsnettet. Da vil problemene være løst.

Ikke vanntett

Selve garasjeanlegget er ikke konstruert for å være hermetisk lukket og vanntett. Dreneringssystemet er planlagt å fungere slik at overskuddsvann finner veien nedover de innvendige betongveggene for siden å bli samlet opp under anlegget før det kanaliseres videre i ledningsnettet. Dette skal ikke skape spesielle problemer for bilistene.

— Hvis folk lurer på dette fenomenet, kan jeg trøste dem med at det ikke er noen konstruksjonsfeil, men tvert imot planlagt på denne måten, sier Gert Atle Gundersen.